แผลพุพองแบบลึก เป็นแบบใหน

แผลพุพองชนิดลึก ( Ecthyma ) แผลชนิดนี้มักจะเป็นแผลที่เป็นผลพวงหรือเป็นแผลที่เกิดจากการต่อยอดมากจากแผลลแบบตื้นๆ คือ แผลที่ไม่มีความรุนแรงรักษาความสะอาดและใส่ยาเท่านี้ก็หายแล้ว แต่แผลแบบลึกนี้เป็นแผลที่เชื้อโรคทำการบุกลงไปอยู่ผิวหนังชั้นลึกแล้ว โดยแผลชนิดนนี้จะเป็นแผลที่อาจจะเกิดขึ้นมาเป็นโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหิด โรคอีสุกอีใส โรคงูสวัด เป็นต้น ในผู้คนที่ไม่ค่อยสะอาด โดยแผลชนิดนนี้มักจะเป็นบริเวณ ขา และแขน อาการของโรคแผลชนิดลึก ก็มีอยู่ด้วยกันหลายอาการ คอ มีตุ่มน้ำใสๆ มีตุ่มแดงๆ หรือตุ่มหนอง โดยบริเวณของฐานตุ่มจะมีสีแดง และเมื่อเวลานานไปเรื่อยๆตุ่มก็จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแผลการการลุกลามไปยังผิวหนังชั้นหนังแท้ ก็จะเกิดสะเก็ดแข็งๆขึ้นมา สะเก็ดนี้มีสีเหลืองเทาๆ ติดแน่นอยู่ ด้านล่างจะเป็นหนองที่ไหลออกมา ด้านบนก็จะเป็นสะเก็ดเหลืองปกคลุมอยู่อย่างหนาทึบ เมื่อยังไม่ทำการรักษาอีกแผลก็จะยิ่นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อาการถัดมาเมื่อแผลไม่ได้รับการรักษาก็คอ ขอบแผลจะเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆ เจ็ปปวดมาก แผลจะเริ่มเปื่อยและหายอยากมากกว่าเดิมอีก เมื่อสะเก็ดด้านบนหลุดออกจะเผยให้เห็นพื้นที่ของแผลคือ มันกินเป็รูลึกอาจมีขนาดตั้งแต่หัวเข็มหมุดไปจนถึงขนาดเท่าเหรียญบาทเลยก็ได้ ถ้ายังไม่รักษาอีกคราวนี้เชื้อโรคจะหันมาเข้ากระแสเลือดแทนซึ่งอันตรายมากๆ

Gina Fox