ลดคลอเลสเตอรอลด้วยมะเขือเทศ

การที่คนเรานั้นมีปริมาณคลอเลสเตอรอลที่สูงนั้น จะทราบได้อย่างไรว่าเรามีคลอเลสเตอรอลที่สูง คำตอบคือเราสามารถดูได้การจากการตรวจเลือด ซึ่งถ้าในเลือดมีปริมาณคลอเลสเตอรอลที่มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อปริมาณเลือด 100 มิลลิกรัม ล่ะก็แสดงว่าคุณมีคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้วหล่ะคะ คุณทราบหรือไม่ค่ะการที่มีคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงนั้นจะส่งผลอะไรกับร่างกาย คำตอบก็คือ การที่เรามีคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงนั้นจะส้งผลให้คุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดแข็งตัว โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจ สูง แต่ได้มีผลการวิจัยออกมาบอกว่า การที่เรารับประทานมะเขือเทศในปริมาณที่มากเป็นประจำทุกๆวัน มะเขือเทศจะสามารถช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดซึ่งเป็นคลอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีลงได้ ซึ่งคลอเลสเตอรอลเลวนี้เป็นตัวการที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้อย่างดีเลยทีเดียว โดยการให้อาสาสมัครับประทานมะเขือเทศในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลาทั้งหมด เกือบ 1 เดือน เมื่อครอบกำหนดจึงได้นำอาสาสมัคเหล่านี้มาทำการตรวจระดับคลอเลสเตอรอลเปรียบเทียบกับตอนก่อนหน้าที่อาสาสมัคยังไม่ได้รับประทานมะเขือเทศ พบว่ามะเขือเทศสามารถช่วยลดละดับคลอเลสเตอรอลได้จริงเฉลี่ย 5.9%

Gina Fox