อินซูลิน คืออะไร?

อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่ร่างกายนั้นได้ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะมาควบคุมน้ำตาล ไขมัน และโปรตีนในร่างกาย ถ้าหากอินซูลินในร่างกายทำงานผิดปกติ อาจจะเกิดการขาดอินซูลิน หรือดื้ออินซูลิน จะทำให้อินซูลินนั้นเกิดการทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ จึงทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมน้ำตาล ทำให้เกิดเบาหวานตามมาในที่สุด

อินซูลิน นอกจากจะทำหน้าที่ควบคุบการเผลาผลาญคาร์โบไฮเดรตแล้วยังทำหน้าที่เป็นสารตัวทำในคาร์โบไฮเดรท ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมการเผาผลาญของไขมัน รวมไปถึงการทำงานของตับที่เก็บหรือปลดปล่อลกลูโคส ทำให้เกิดการทำงานของไขมันหรือลิพิดในเนื้อเยื้อ ในเลือด ซึ่งแพทย์จะใช้อินซูลินในการรักษาโรคเบาหวานบางชนิด ควบคุมระดับอินซูลินในเลือด ซึ่งชนิดของอินซูลินนั้นมีอยู่ 4 ชนิด คือ

  • อินซูลินวัว จะมาจากตับอ่อนของวัว
  • อินซูลินหมู จะมาจากตับอ่อนของหมู
  • อินซูลินหมูและวัว จะได้จากตับอ่อนของหมูและตับอ่อนของวัว แล้วนำมาผสมกัน
  • อินซูลินคน เกิดจากการชีวเคมีสังเคราะห์ หรือวิธีพันธุวิศวกรรมทางชีวสังเคราะห์ จะเหมือนกับอินซูลินในร่างกายคน

สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การที่จะรับอินซูลินเข้าสู่ร่างกายนั้นต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์ ที่สำคัญควรออกกำลังกายอยู่เสมอ มีการควบคุมอาหารอย่างจริงจัง ไม่เครียด จิตใจผ่องใส สบายๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา อีกทั้งการออกกำลังกายยังดีต่อร่างกายหลายๆ ด้านด้วยกัน ไม่ควรทานอาหารที่เป็นไขมันเยอะ หรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์

ดูหนังโป้ หนังโป้ ์