สาเหตุ ของการที่มีเลือดออกอย่างผิดปกติจากโพรงมดลูก

  1. รอบเดือนสั้นกว่ารอบประจำเดือนโดยปกติ คือ ในหญิงปกติทั่วไปจะมีระยะห่างของการมีประจำเดือนประมาณ 28 วัน แต่ในกรณีนี้ ผู้ป่วยจะมีเลือดออกทุก 21 วัน ซึ่งในกรณีนี้ จัดได้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของรัวไขในเรื่องของการผลิตฮอร์โมน
  2. รอบเดือนของประจำเดือนสั้นกว่า 21 วันแต่มีเลือดออกมากผิดปกติ  แต่มีเลือดประจำเดือนไหลอกมามาก นั้นก็เป็นเพราะความผิดปกติของรังไข่ในการผลิตฮอร์โมน ร่วมกับการเกิดความผิดปกติของมดลูกอีกอย่างหนึ่ง คือ มีเนื้องอกมดลูก มีอากามดลูกอักเสบ เป็นต้น
  3. รอบเดือนนานกว่าปกติ  คือ  ในหญิงปกติจะมีประจำเดือนทุก 28 วัน แต่ในกรณีนี้ผู้ป่วยจะมีรอบเดือนที่นานกว่าปกติ คอประจำเดือนจะมาทุก 35 วันหรือมากกว่านั้น โดยสาเหตุก็มาจาก ความบกพร่องของรังไข่ ในการผลิตฮอร์โมนอีกเช่นกัน
  4. มีเลือดประจำเดือนออกมามากและนานกว่าปกติ  คือ ในกรณีนี้ประจำเดือนจะมาทุก 35 วันหรือมากกว่า และในการมาแต่ละครั้งของประจำเดือน จะมามากเกินไปและนานกว่าปกติ สาเหตุก็อาจจะมาจากการแท้งลูก หรืออาจเกิดจากความบกพร่องของรังไข่ในการผลิตฮอร์โมน ร่วมกับการเป็นมดลูกอักเสบ เนื้องอกมดลูก เป็นต้น
ดูหนังโป้ หนังโป้ ์